• Posted: 11 ตุลาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 806 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2566
ไฟล์ประกาศฯ