• Posted: 10 กรกฏาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,246 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม