• Posted: 16 กุมภาพันธ์ 2566
  • By: นางสาวสุธี สุวรรณโค
  • เปิดอ่าน: 5,796 ครั้ง

กิจกรรม Smart Start Idea ประจำปี 2566

✨หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับธนาคารออมสิน✨ 📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea ประจำปี 2566 โจทย์ให้นิสิต นักศึกษา ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งผลงาน VDO เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 💡ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy เช่น 🔸 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ 🔸 นวัตกรรมการเกษตร 🔸 นวัตกรรมด้านสุขภาพ 🔸 นวัตกรรมด้านอาหาร 🔸 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง ⬇️ - รายละเอียดกิจกรรมฯ (https://shorturl.asia/iWg5U) - ใบสมัคร (https://shorturl.asia/zIghc) - Project Proposal (https://shorturl.asia/7RzXx) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น. (สามารถส่งใบสมัครก่อนการนำส่งผลงานได้) #ส่งใบสมัครและผลงานมาที่อีเมลล์: rmu_bi@rmu.ac.th และติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ที่ Facbook : rmubi.mahasarakham 📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานทีมงานโครงการฯ คุณกัญญภา วงศ์ปัสสา (อิ๋ว) โทร. 062 1695653 คุณฐณิฎา หลุยภูงา (อ้อ) โทร. 062 0062406 คุณกัญญารัตน์ บรรลุสุข (แป้ง) โทร. 095 1923864 คุณนวพร วงษ์ผม (ปริม) โทร. 064 9059491