• Posted: 24 มีนาคม 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,969 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

1.ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน

ลิงค์ประกาศ : https://bit.ly/3D5quIB

 

2.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

ลิงค์ประกาศ : https://bit.ly/36mKTgk

 

3.ประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

ลิงค์ประกาศ : https://bit.ly/36j84s3