• Posted: 07 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 9,952 ครั้ง

ประกาศเรื่องการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2561

ระบบรับสมัครนักศึกษารอบ กศบป. ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

 คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ