• Posted: 16 กันยายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 299 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562