• Posted: 06 มิถุนายน 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 463 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567