• Posted: 30 พฤษภาคม 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 459 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้แทนบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้แทนบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) พ.ศ. 2567