• Posted: 03 พฤศจิกายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 836 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2566 อนุมัติจบวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 23 คน (รอบเดือนตุลาคม 2566)

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2566
อนุมัติจบวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 23 คน (รอบเดือนตุลาคม 2566)