• Posted: 20 กรกฏาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,246 ครั้ง

กำหนดการรับชุดกีฬา นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับชุดกีฬา นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารที่ต้องใช้
+ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
+ เอกสารใบสั่งจองชุดกีฬามาติดต่อรับชุด
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม: กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
0817478385 , 0808376075 , 0614042390 ต่อ 315