• Posted: 20 กรกฏาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 36,394 ครั้ง

ข้อมูลและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 13 กันยายน 2566 ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 และบัณฑิตที่ติดโควิด ปีการศึกษา 2560-2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
 
ข้อแนะนำ
- ข้อมูลที่พัก จ.สกลนคร คลิก
- การกรอกข้อมูลการลงทะเบียน โปรดใช้ที่อยู่ตามภูมิลำเนาของท่าน
   (อย่าใช้ที่อยู่มหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 80)
 
ติดต่อสอบถาม :
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08-1747-8385 , 08-0837-6075 , 06-1404-2390 ต่อ 304
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 0-4372-5437
 
 
ลงทะเบียนไม่ได้ และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยดำเนินการกรุณา @line เพื่อแจ้งข้อมูล
 
ระบบตรวจสอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2566
ระดับบัณฑิต---(วันอนุมัติจบ 27 มกราคม 2564 - 29 ธันวาคม 2565)
ระดับป.ตรี ----(วันอนุมัติจบ 23 พฤศจิกายน 2563 - 28 มิถุนายน 2565)
 
Download
 
กำหนดการ - ขั้นตอน - รายละเอียด
► 1-31 สิงหาคม 2566
ตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก
(ขยายเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน ถึง 31 สิงหาคม 2566)
 
ขั้นตอนที่ 1/3 ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและชำระเงิน (ลงทะเบียน คลิก)
- บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ พิมพ์ใบชำระเงิน (Bill Payment) นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ชำระ 2,100 บาท
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (โปรดเก็บเอกสารการชำระเงินไว้ตรวจสอบ)
หลังจากชำระเงินภายใน 3 วันทำการ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ลงทะเบียนเรียบร้อย"
 
ขั้นตอนที่ 2/3 เช่า/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และชำระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
(ร้านชุดครุยคองแกร็ต/ร้านครุยอลงกรณ์ ส่งข้อมูลและชำระเงินกับบริษัท : แยกตามหลักสูตร รายละเอียดด้านล่าง)
 
ค่าใช้จ่ายกรณีเช่าชุดครุย 
ค่าเช่า/ค่ามัดจำ ชำระกับร้านค้า-บริษัท ข้อมูลติดต่อด้านล่าง
รายการ ค่าลงทะเบียน
เข้ารับฯ
ค่าเช่า ค่ามัดจำ รวม
(บาท)
บัณฑิต 2,100 600 1,500 4,200
มหาบัณฑิต  2,100 700 1,500 4,300
ดุษฎีบัณฑิต 2,100 800 1,500 4,400
 
ค่าใช้จ่ายกรณีตัดชุดครุย 
ค่าตัดชุดครุย ชำระกับร้านค้า-บริษัท ข้อมูลติดต่อด้านล่าง
รายการ ค่าลงทะเบียน
เข้ารับฯ
ค่าตัดชุดครุย รวม
(บาท)
บัณฑิต 2,100 2,500 4,600
มหาบัณฑิต  2,100 2,700 4,800
ดุษฎีบัณฑิต 2,100 2,900 5,000
 
การเช่าหรือตัดชุดครุยวิทยาฐานะ
1.1 ร้านชุดครุยคองแกร็ต สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
3) ศิลปะบัณฑิต (ศล.บ.)
4) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
5) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
6) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
ระดับมหาบัณฑิตทุกปริญญา
ระดับระดับดุษฎีบัณฑิตทุกปริญญา
สามารถเช่า/ตัด และชำระเงินได้ที่ Line : @751camct , Facebook : ชุดครุย คองแกร็ต โทร. 086-5099044 หรือ 092-3529889

 


1.2 ร้านครุยอลงกรณ์ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
2) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
3) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
5) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
6) รัฐประศาสศาตรบัณฑิต (รป.บ.)
7) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
สามารถสั่งเช่า / ตัด และชำระเงินได้ที่ Line : ka.au , Facebook : ครุย อลงกรณ์ โทร 064-2891595 หรือ 064-9359565

 

หมายเหตุ เมื่อบัณฑิตลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและชำระเงินค่าลงทะเบียน 2,100 บาท เรียบร้อยแล้ว
จะได้รับเข็มวิทยฐานะ เพื่อประดับบนชุดครุยฯ จำนวน 1 คู่ จากมหาวิทยาลัยฯ (มอบในวันฝึกซ้อม)

กรณีมีปัญหาเรื่องเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ
ติดต่อกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
โทร. 08-1747-8385 , 08-0837-6075 , 06-1404-2390 ต่อ 315

 


 

ขั้นตอนที่ 3/3 
การสั่งจองรูปถ่าย อัตราค่าถ่ายภาพหมู่ (รวมค่าจัดส่ง) บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด
ลำดับที่ รายการ ราคา/กรอบ
1 ขนาดภาพ 12x24 นิ้ว พร้อมกรอบขาวมุก ตราสัญลักษณ์ 700
2 ขนาดภาพ 12x24 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์ ตราสัญลักษณ์ 800
3 ขนาดภาพ 12x24 นิ้ว พร้อมกรอบขาวโมเดิร์น 2 ชั้น ตราสัญลักษณ์ 900
4 ขนาดภาพ 12x24 นิ้ว พร้อมกรอบทองโมเดิร์น 2 ชั้น ตราสัญลักษณ์ 900
สั่งจองรูปหมู่ สามารถสั่งจองและชำระเงินกับ
บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด ได้ที่ Line : @105qIzmn  โทร. 091-8102269 หรือ 02-0534295
(ถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 10 กันยายน 2566 จะแจ้งนัดเวลาถ่ายภาพในวันฝึกซ้อม)
หมายเหตุ หากไม่ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะไม่ได้ร่วมการถ่ายภาพหมู่

 
► 8-10 กันยายน 2566
- ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- รับชุดครุย (ก่อนวันซ้อมใหญ่ - พิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริง 10 กันยายน 2566)
 
► 13 กันยายน 2566
- สั่งจองภาพถ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุดสั่งจอง ม.ราชภัฏสกลนคร รายละเอียดคลิกที่นี่ หรือ จองกับร้านคลิกที่นี่
- เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูแผนผังคลิก
   เวลา 10.30 น.
   เวลารวมแถว จะแจ้งในวัยฝึกซ้อม
   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งในวันฝึกซ้อม
- คืนชุดครุยวิทยฐานะ (กรณีเช่า) วิธีการ/สถานที่ ตามที่ร้านค้า/บริษัท กำหนด