• Posted: 18 กรกฏาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 3,121 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ. 2566