• Posted: 12 กรกฏาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 374 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2566

.

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ..2566