• Posted: 15 มิถุนายน 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 748 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2566