• Posted: 31 พฤษภาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 415 ครั้ง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกับคดีปกครอง พร้อมกรณีศึกษา

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกับคดีปกครอง พร้อมกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

อ่านไฟล์คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด

สพท. 19/2566