• Posted: 30 พฤษภาคม 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 868 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2565 อนุมัติจบวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 24 คน (รอบเดือนพฤษภาคม 2566)

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2565
อนุมัติจบวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 24 คน (รอบเดือนพฤษภาคม 2566)