• Posted: 24 พฤษภาคม 2566
 • By: งานประชาสัมพันธ์
 • เปิดอ่าน: 965 ครั้ง

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2566 ผ่านระบบ Online (ทุกคน) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพต้องทำทุกคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์แพทย์ราชภัฏ และโรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพต้องดำเนินการ 7 ขั้นตอน ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

รวม 7 ขั้นตอนก่อนตรวจสุขภาพผ่านระบบ Online (ทุกคน)

 1. Add Line : โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยการเพิ่มโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นเพื่อน : https://lin.ee/9nTVdQv
 2. เลือกบริการ “ผลตรวจสุขภาพ”
 3. เลือกบริการ “คัดกรองสุขภาพ”
 4. ประเมินการตรวจสุขภาพ แล้วบันทึกข้อมูล
 5. Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือ https://www.mkh.go.th/health2022/
 6. กรอกข้อมูลตามปรากฏบนหน้าจอ (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)> ข้อมูลนักศึกษา (กรณียังไม่มี HN ในฐานข้อมูลโรงพยาบาล ให้กรอกข้อมูลเพื่อทำประวัติใหม่ให้เสร็จก่อน) จากนั้นให้กรอกข้อมูลนักศึกษา>ยืนยันบันทึกข้อมูล>บันทึกสำเร็จ
 7. แคปรูปหน้าจอที่มี QR Code เพื่อนำไปแสดงที่จุดลงทะเบียน ตามกำหนดการในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เสร็จขั้นตอนการทำก่อนตรวจสุขภาพ


กรณีนักศึกษา เพิ่มเพื่อนโรงพยาบาลมหาสารคามแล้ว ไม่มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ (เมนูบริการ “ตรวจสุขภาพ”) เนื่องจากไม่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้ลงทะเบียนใช้งานก่อน ดังนี้

 1. เลือกบริการ “ตรวจสุขภาพ”
 2. เลือก “ลงทะเบียนใช้งาน”
 3. กรอกข้อมูล ที่ปรากฏในหน้าจอ