• Posted: 23 พฤษภาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,369 ครั้ง

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ - ภาค กศ.บป. (ภาคสมทบ)

ภาคเรียนที่ 1/2566
ภาคเรียนที่ 2/2566
ภาคเรียนที่ 3/2566

หมายเหตุ 
ข้อมูลปฏิทินการศึกษาเป็นไปตามแผนการเรียนของนักศึกษา
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่ง ประกาศ ของทางราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลการศึกษา ผลการเรียน ระบบบริการการศึกษา คลิก https://regis.rmu.ac.th/

ไฟล์ PDF หากไม่แสดงผล โปรดกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์