• Posted: 18 มกราคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 689 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2566