• Posted: 29 ธันวาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,170 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ เพื่อปฏิบัติงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดตามประกาศนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://work.rmu.ac.th/ เท่านั้น