• Posted: 29 ธันวาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 996 ครั้ง

ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามประกาศนี้