• Posted: 06 ตุลาคม 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 951 ครั้ง

ประกาศ งดจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดอุทกภัยฯ ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคาม และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1/2565
- ภาคปกติ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565
- ภาคสมทบ และ กศ.บป. วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565