• Posted: 25 สิงหาคม 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,242 ครั้ง

ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 24-31 สิงหาคม 2565

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ใช้ระบบลงทะเบียนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในการรับลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 และสามารถชำระค่าธรรมเนียมการการลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2565 - 2 กันยายน 2565

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

043-725437

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเข้าร่วม ไม่ต้องดำเนินการใดๆ