• Posted: 24 สิงหาคม 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,489 ครั้ง

แจ้งปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมพระราชพิธีฯ จึงขอปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 งดการเรียนการสอน : พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 17-18 กันยายน 2565 งดการเรียนการสอน : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้