• Posted: 08 มิถุนายน 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,637 ครั้ง

ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครร่วมกิจกรรม (ทรานสคริปกิจกรรม) ปีการศึกษา 2565

ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ https://activity.rmu.ac.th/home/index

รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน เหมือนกับระบบบริการการศึกษา!

*รหัสนักศึกษาตรวจสอบได้จากประกาศรายชื่อนักศึกษา https://admission.rmu.ac.th/web/index.php

ระบบบริการการศึกษา https://regis.rmu.ac.th/registrar/home.asp