• Posted: 08 มิถุนายน 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,713 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2565 ชมรมรักษาดินเเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

คุณสมบัติเเละคุณลักษณะผู้สมัคร
- ต้องเป็นชาย - หญิง อายุ 19 - 22 ปี สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้ไม่มีโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้
- มีความประพฤติที่ดี เรียบร้อย
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 4

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อสงสัยได้ที่
061-2234156 (นายณวพรรษ ภูน้ำเย็น) หัวหน้าประสานงาน
090-9911200 (นายกิตติธัช อ่อนลา) หัวหน้างานทะเบียนพล

 

#รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 4 ปีการศึกษา 2565 ชมรมรักษาดินเเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ...

โพสต์โดย ชมรมรักษาดินแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022