• Posted: 07 มิถุนายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,402 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางการสอบแนบท้ายประกาศนี้