• Posted: 02 มิถุนายน 2565
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,812 ครั้ง

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ใต้ถุนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
 
► 4 ขั้นตอนตรวจสุขภาพ นักศึกษา ประจำปี 2565
1. นักศึกษาทุกคน ใช้มือถือของตนเอง Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือ กด Link : https://www.mkh.go.th/health2022/ กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และข้อมูลนักศึกษา เมื่อได้ QR Code แล้วให้แคปรูปหน้าจอเก็บเอาไว้
2. กรอกข้อมูลตามที่ปรากฎบนหน้าจอ
**กรณีที่ยังไม่มี HN ในฐานข้อมูลโรงพยาบาล ให้กรอกข้อมูลเพื่อทำประวัติใหม่ให้เสร็จก่อน จากนั้นให้กรอกข้อมูลนักศึกษาตามหน้าจอที่ปรากฏ
3. กดยืนยันบันทึกข้อมูล จนได้หน้าจอสุดท้าย แล้วแคปรูปหน้าจอเอาไว้เพื่อแสดง ณ จุดลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
4. นำ QR Code ในมือถือ ไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อพิมพ์ Sticker
บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี