• Posted: 25 พฤษภาคม 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,298 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เฉพาะนักศึกษาที่มารายการตัววันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เฉพาะนักศึกษาที่มารายการตัววันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

ดังเอกสารแนบมาด้วยนี้