• Posted: 18 พฤษภาคม 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,911 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3 / 2565 ตำแหน่งอาจารย์ / ช่างเขียนแบบ / นักวิทยาศาสตร์

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3 / 2565 ตำแหน่งอาจารย์ / ช่างเขียนแบบ / นักวิทยาศาสตร์