• Posted: 21 มีนาคม 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,158 ครั้ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565

ประกาศ มาแล้วจ้า!!! กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565

ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565

ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่

ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6.25 ล้านบาท!!

>>สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food tech) เช่น


-นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
- นวัตกรรมการแปรรูปและการถนอมอาหาร
- นวัตกรรมแพลตฟอร์มและการประกอบอาหาร
- นวัตกรรมควบคุมคุณภาพอาหารและเทคโนโลยี
- นวัตกรรมอื่นๆ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร
>>โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
>>กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2565
>> ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง
- รายละเอียดกิจกรรมฯ (https://bit.ly/3srea1J)
- ใบสมัคร (https://bit.ly/3K0hwyv)
- Project Proposal (https://bit.ly/35yrpVo)

——————————————— **หมายเหตุ :
1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาท่ีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับธนาคารออมสินในปี 2565
2. นิสิต นักศึกษา สามารถส่งใบสมัครฯ ที่ได้ Download และกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรมฯ ของแต่ละสถาบันการศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/rmubi.mahasarakham