• Posted: 01 มีนาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,937 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้