• Posted: 16 กุมภาพันธ์ 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 3,028 ครั้ง

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางการสอบแนบท้ายประกาศนี้