• Posted: 23 ธันวาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,306 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พบปัญหาในการทำบัตรนักศึกษา โปรดอ่านคำแนะนำ

รายชื่อนักศึกษาที่พบปัญหาในการทำบัตร

ผู้ที่ขึ้นข้อมูล ไม่มีรูป ให้ติดต่อถ่ายรูปที่ร้าน MSM Photo (ข้างอาคาร 36)
มีค่าธรรมเนียม 100 บาท แผนที่ร้าน https://goo.gl/maps/hy2BPNBAe6ZK4ozQA

ผู้ที่ขึ้นข้อมูล ไม่มีเบอร์มือถือ, เบอร์มือถือไม่ถูกต้อง, ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับใน WebCSR, วันเกิดไม่ถูกต้อง, ไม่มีวันเกิด และอื่นๆ ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เปิดทุกวันในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คลิกตรวจสอบรายชื่อและข้อมูล https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q4fxZUAD2u2pYLnKqEcwsYTMQduSErfh/edit?usp=sharing&ouid=108346363527025603018&rtpof=true&sd=true