• Posted: 09 ธันวาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,346 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 8/2564 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้