• Posted: 04 ธันวาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 4,179 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา (รอบที่ 1) 7-15 ธันวาคม 2564

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อตามลิงก์ และติดต่อรับบัตรนักศึกษา (รอบที่ 1)
ได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
ในระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
ตรวจสอบรายชื่อตามลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6yGLbEUscTYhLHCcn-rfJPLRaZ_jZyY/edit#gid=851076128