• Posted: 25 พฤศจิกายน 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 2,406 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ("โครงการ")

ขอประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม