• Posted: 19 พฤศจิกายน 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,451 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้จะดำเนินการสอบในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ชั้น 3 อาคาร 15ชั้น)