• Posted: 17 พฤศจิกายน 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,520 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้