• Posted: 12 พฤศจิกายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,480 ครั้ง

โครงการอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 2565

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์เข้ารับการอบรม เพื่อที่จะดำเนินการขอสอบ
ใบอนุญาตขับรถยนต์และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก

โดยจัดอบรมกำหนดในวันพุธและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

หากท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คุณจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์ ผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-3347 หรือ มือถือ 080-4154998 ในวันและเวลาราชการ