• Posted: 09 พฤศจิกายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,383 ครั้ง

สถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการที่ 1 Portfolio ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศ กำหนดสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เข้าศึกษาต่อโครงการรับด้วย Portfolio ประเภท ความสามารถพิเศษ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยให้นักเรียนที่สมัครฯ เตรียม Portfolio ใบรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19
ชุดการแสดงและอุปกรณ์ มาทำการสอบคัดเลือกตามตารางระบุสนามสอบแต่ละประเภทความสามารถพิเศษ

ติดต่อที่หน่วยประสานงานกลางกองพัฒนานักศึกษา บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ 043-725437

ติดต่อผู้ประสานงานคุณเมธี จักณารายณ์
Tel. 095-1693083