• Posted: 08 พฤศจิกายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,254 ครั้ง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “หนังต้องเล่า” กับวิทยากรชื่อดัง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอเชิญชวนสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “หนังต้องเล่า” กับวิทยากรชื่อดังด้านภาพยนตร์ คุณปรัญญา ปิ่นแก้ว

ในวันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี!! ผ่านทาง google meet ได้ที่ https://meet.google.com/qjc-ykyw-htr
หรือรับชม live stream facebook : http://shorturl.asia/jkThR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/สาขานิเทศศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-304171916747548/

จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขานิเทศศาสตร์

ที่มา: สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม