• Posted: 26 ตุลาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,264 ครั้ง

ด่วน! นักศึกษารหัส 2564 สถานะ "ขาดเอกสารประกอบรายงานตัว" ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ขึ้นสถานะว่าขาดเอกสารประกอบรายงานตัว ให้นักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติม

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2564
 
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เพจ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กดตรวจสอบ
 
(หากไม่ส่งเอกสาร จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และจะมีผลทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

หมายเหตุ :: หลังจากส่งเอกสารสามารถตรวจสอบสถานะภายใน 3 วันทำการ