• Posted: 10 กันยายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,392 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เขียวแดงคืนถิ่น 23 กันยายน 2564

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีคืนสู่เหย้า เขียว-แดง คืนถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 07.00-09.00 น. ณ วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันระดมทรัพยากร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ/สมาคมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา

            ในการนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคี เขียวแดงคืนถิ่น มรม.” บัญชีเลขที่ 774-0-60141-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม

            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

            นางสาวอรนุช ชูรัตน์ โทร. 086-4745641