• Posted: 02 กันยายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,386 ครั้ง

ภาพกิจกรรม รายงานผลโครงการ หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา ปีที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา ปีที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองป้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองป้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ปีที่ 2 และมีสมาชิกในกลุ่มฯ ร่วมรายงานผล โดยคณะกรรมการจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ประเมินการจัดโครงการด้วยการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)