• Posted: 20 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,495 ครั้ง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง จัดหาบริษัทเพื่อจัดทำประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง จัดหาบริษัทเพื่อจัดทำประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564