• Posted: 19 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,495 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 3 วันที่ 17 ส.ค. 64

วันที่17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องโกเมน โรงแรมสวนวรุณ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ มรม. ได้ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะและวิจัยนวัตกรรม
ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการครั้งนี้