• Posted: 31 กรกฏาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,680 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2563 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้