• Posted: 15 มิถุนายน 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,260 ครั้ง

ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 3/2563

ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากพบปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 043-722118 กด 6131

*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***