• Posted: 09 มิถุนายน 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,760 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้